Over KIDZ

Mijn naam is Astrid van Dijk en ik ben orthopedagoog, gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog. Na mijn universitaire opleiding ben ik geregistreerd als gz-psycholoog in het BIG-register (Kwaliteitsregister Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarnaast heb ik de registratie kinder- en jeugdpsycholoog en ben ik aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Ik ben gediplomeerd om dyslexie te diagnosticeren en ik heb de opleiding tot cogmed-coach doorlopen, waardoor ik gecertificeerd coach ben. Ook de EMDR-opleiding (zowel de basisopleiding als de vervolgopleiding) heb ik met goed gevolg afgerond.

Sinds 2001 heb ik mijn praktijk aan huis, waar ik met heel veel plezier werk. Daarnaast werk ik op een school voor praktijkonderwijs in Amersfoort.

Ik vind het heerlijk om met kinderen en jongeren te werken. Eerlijk, zorgvuldig, integer en precies, praktisch en helder, met humor, warmte en enthousiasme probeer ik kinderen weer op het juiste spoor te krijgen, zodat ze weer gaan geloven in zichzelf.

Inmiddels is er meer duidelijkheid gekomen over de veranderende werkwijze binnen de gemeente en heb ik vanaf januari 2024 geen contract meer met de gemeente Amersfoort (dit geldt ook voor de gemeenten Leusden, Woudenberg, Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes).

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal vormen samen de jeugdhulpregio FoodValley. Met deze regio behoud ik wel het contract. Dat betekent dat, wanneer u in een van deze gemeenten woonachtig bent, de behandeling van uw kind nog steeds vergoed wordt.

De Jeugd-GGZ is er voor de behandeling van psychische problemen bij kinderen en jongeren (tot 18 jaar). Dit werd tot eind 2014 vergoed door de zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. De Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering.

Met de gemeente Amersfoort stopt het contract vanaf 2024 (hieronder vallen ook de gemeenten Leusden, Woudenberg, Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes). Vanaf 1 januari 2024 zullen nieuw te starten behandelingen niet meer worden vergoed door de gemeenten. Lopende behandelingen kunnen, indien nodig, verlengd worden tot eind 2024.

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal vormen samen de jeugdhulpregio FoodValley. Met deze regio heb ik een contract afgesloten. Dat betekent dat, wanneer u in een van deze gemeenten woonachtig bent, de behandeling van uw kind wel vergoed wordt. Om voor behandeling in aanmerking te komen heeft u nog wel een verwijzing van de huisarts (of andere specialist) nodig. Een verwijzing vanuit het wijkteam | sociaal team mag ook.

In de schoolvakanties is de praktijk gesloten.
Telefoon 06-52420889
E-mail mail@kidzpraktijk.nl

Ik ben dagelijks telefonisch bereikbaar
tussen 9:00 en 17:00 uur.
U mag me natuurlijk ook altijd een mail sturen.